Josef Mikan

Josef Mikan

včelař, zakladatel

Se včelařením v naší rodině začal již v roce 1929 pradědeček Josef Mikan (1901-1969), který propadl kouzlu včel.

V roce 1967 získal ocenění za Obětavou práci pro Československé včelařství.

Jistě by z nás měl velkou radost a byl na nás hrdý. Nyní včelaří čtvrtá generace....nemáme včelaření jen v krvi, ale především v srdci.

Václav Benda

Václav Benda

včelař, současný majitel

Již od dětství mě včely fascinovaly. S úžasem jsem sledoval jak o ně můj dědeček Josef Mikan pečuje. Logicky jsem se proto rozhodl vyučit včelařem. V roce 1977 jsem dokončil Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách, které je v současné době i Včelařským vzdělávacím centrem.

Od roku 1994 jsem se vydal na dráhu profesionálního včelaře, která nebyla zpočátku vůbec jednoduchá. Jsem členem Včelařské organizace v Chrudimi, která je nejstarší organizací včelařů na území Čech. Byla založena již v roce 1864. Na jejím vzniku se podíleli mimo jiné i šlechticové Jan Harrach, Vincenc Auersperg, Theodor Thun a propagátor moderního včelařství své doby, chrudimský rodák Alois Thuma.

Nyní obhospodařuji kolem 250 včelstev. Zabývám se nejen prodejem různých druhů medu (vícedruhových, jednodruhových, raw), ale i prodejem dalších včelích produktů jako je propolis, včelí vosk nebo pyl. Důležitým prodejním artiklem jsou rovněž oddělky a celá včelstva.

Velkou radost mi dělá dcera, která mi se včelami s pomáhá, a ve které vidím dalšího pokračovatele našeho včelařského rodu.

Zdeňka Bendová-Fialová

Zdeňka Bendová-Fialová

včelařka

Už jako malá jsem pomáhala s drátkováním rámků, zatavováním mezistěn a vytáčením medu. Pravému včelaření jsem ale propadla až v dospělosti, kdy jsem se začala o život včel více zajímat.

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Chrudimi, dále jsem se vzdělávala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v bakalářským programu a nakonec jsem absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Ošetřovatelská péče v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči.

Více než 11 let pečuji o těžce nemocné pacienty na Rehabilitační klinice Malvazinky na oddělení Intenzivní péče a pracuji rovněž ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Metabolické jednotce. Protože je povolání zdravotní sestry fyzicky i psychicky náročné, nabíjím se pozitivní energií u včel, kterou se snažím předávat dál za zdmi nemocnice. Tam je jí velmi často více než potřeba.